Sunday, 9 August 2009

Chuyện Đồng Thoại

Người cha nọ ban đêm về nhà vẫn còn phải làm việc, nhưng cô con gái nhỏ của ông lại một mực đòi phải chơi với nó. Người cha tìm kế hoãn binh, sẵn trên bàn có cuốn tạp chí, ông bèn xé tờ giấy in hình bản đồ thế giới đưa con gái xem, đoạn tiếp tục xé thành mảnh nhỏ và bảo nó, hãy sắp xếp trở lại như cũ, ra hình hài toàn cầu, nếu đúng, cha sẽ bỏ việc, chơi với con.
Người cha hí hửng phen này đã lừa được cô con gái chưa đến tuổi mẫu giáo, nó làm sao mà nhận biết nổi năm châu bốn biển để xếp những mảnh vụn đó thành tấm bản đồ thế giới kia chứ. Nào ngờ, chưa tới 10 phút, cô bé liền nộp "bài thi", người cha kinh ngạc vì chẳng sai tí nào, trời ơi! Con gái tôi thông minh quá. Hóa ra, ở mặt sau của tấm bản đồ là hình một minh tinh điện ảnh. Xếp đúng khuôn mặt của mỹ nữ này, tất nhiên dễ dàng vô cùng, đồng thời cũng giải quyết xong đề bài cho cha.

No comments:

Post a Comment