Monday, 27 July 2009

Khi yêu

Cái gì như thể nhớ mong
Cái gì như thể trong lòng xôn xao
Cho dù chẳng nói điều nào
Vậy mà ai… cứ nao nao trong lòng

Khi yêu mới biết làm thơ
Khi yêu mới biết thẫn thờ… là yêu
Gần nhau thì chẳng muốn “chiều”
Xa nhau mới ước “cái điều” gần nhau.

Văn Đình Vỹ

No comments:

Post a Comment