Monday, 27 July 2009

Uống rượu

“Rượu ngon không có bạn hiền”
Câu ca dao cũ còn nguyên tấm lòng…
Một mình ngồi đợi qua sông
Ai người tri kỷ vời trông bến đời
Chiều hoang chòi lạnh mưa rơi
Có bạn cùng uống “đã đời Vân Tiên!”
Rượu không phân biệt xứ miền
Nhìn sâu đáy cốc biết hiền, nguỵ, chân…
Tan vào máu hoá tình thân
Quỷ ngôn tâm Phật có cần chi đâu?
Đắng cay hãy rót cho nhau
Cạn ly ngữa mặt cười ào lệ ngưng
Tình yêu được mất vô chừng
Trời đang nắng đẹp không dưng mưa rào
Đừng nhấm rượu với mồi đau
Nước thành lửa đốt luồn vào tâm can
Hắt ly thế sự mang mang
Rót thêm một chút hồng hoang nõn nường…
Thương ai chờ mái tây sương
Tròng trành trăng khuyết còn nương bóng về
Hớp rượu hồng nghe đê mê
Biết là giọt cặn não nề…vẫn ngon!
Nợ đời nhiều nỗi ta còn…
Dọn mình cùng bạn huy hoàng… cuộc say!

Thơ :Ngô Đình Miên

No comments:

Post a Comment