Monday, 27 July 2009

Tình cờ

Tình cờ cơn gió ngang qua,
Tình cờ giọt nắng vỡ òa mặt gương.
Tình cờ cây sứ ven đường,
Chỉ còn trơ lá vấn vương âm thầm.
Tình cờ như dãi sông Ngân,
Thoáng qua giữa chốn hồng trần đảo điên.
Tình cờ ai ghé đào viên,
Để cho giọng nói,mắt huyền lỗi cung...
Tình cờ ai đứng ven sông,
Thả trôi quá khứ thăng trầm nặng mang.
Khuya về ai đó thở than,
Cầu mong cơn gió lại mang...tình cờ!

No comments:

Post a Comment