Monday, 22 June 2009

Bàn tay - Thơ sưu tầm

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Sẽ chia cảm xúc của ngày đi qua
Thời gian rượt đuổi bôn ba
Thoáng thôi đã thấy tháng xa năm rời

Mới đây mà tháng tư rồi
Xoay đi nhìn lại cuộc đời có chi
Chỉ là phiền não về thi
Bon chen câu nói để ghi nỗi sầu

Ơi người ai hiểu niềm đau
Xoa cho hồn dịu bớt nhầu con tim
Chỉ ước một bàn tay êm
Nắm cho vơi nhẹ lòng rêm trong lòng

Mà sao tìm mãi vẫn không
Một bàn tay ấm hóa đông thành hè
Sương buồn đọng mắt môi tê
Hình như số phận ê chề đóng khung

Bao giờ em bước ung dung
Hai bàn tay nắm đi chung lối tình
Bao giờ ta gọi nhau mình
Để thôi đơn lẻ tay rình tìm tay

No comments:

Post a Comment