Monday, 22 June 2009

Cô lái đò - st

Xưa, có một thiền sư có việc phải sang sông. Ngồi trên đò, sư cũng hơi kinh ngạc vì nhan sắc dễ coi của cô gái miền quê. Ðến lúc lên đò, hành khách mỗi người phải trả cho cô một quan. Sư cũng định thế, không ngờ cô gái hóm hỉnh bảo:
- Xin nhà thầy trả cho tôi hai quan!
Sư còn đang ngạc nhiên thì cô lái đã tiếp:
- Một quan cho tiền đi đò và một quan về khoản nhìn người lái.
Vốn không ưa tranh cãi lôi thôi. Sư liền trả cho cô hai quan tiền, nhưng trong bụng hơi tấm tức.
Bận về sư cứ dí mũi xuống sàn thuyền, không dám nhìn lên, nào ngờ lần này cô lái bảo:
- Xin nhà thầy cho xin năm quan!
Không nhịn được nữa, nhà sư cãi:
- Nhưng tôi có nhìn cô đâu nào?
Cô lái mĩm cười:
- Ðồng ý là thầy không nhìn tôi bằng mắt, nhưng thầy lại nhìn bằng tâm ... Vì thế tôi mới tăng giá gấp đôi lên cơ chứ!

No comments:

Post a Comment