Friday, 26 June 2009

Hãy gọi cho tôi - st

Một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn.
Nếu một ngày bạn không còn muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi
Tôi sẽ đến bên bạn
Im lặng và không nói gì.
Nếu có một ngày bạn gọi cho tôi
Mà không nghe tiếng trả lời
Thì hãy đến bên tôi
Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn.

No comments:

Post a Comment