Friday, 26 June 2009

Hãy cảm ơn - st

Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được, vì nếu được thì bạn sẽ không còn gì để mong đợi.
- Hãy cảm ơn khi bạn không biết một điều gì đó, vì nó sẽ tạo cho bạn cơ hội để học hỏi.
- Hãy cảm ơn những giờ phút khó khăn, vì nhờ đó mà bạn trưởng thành.
- Hãy cảm ơn những nhược điểm của bạn, vì chúng cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân.
- Hãy cảm ơn những sai lầm của bạn vì, nó sẽ dạy bạn những bài học có giá trị.
- Một cuộc sống phong phú đến với những người biết cảm ơn
cho những gì thất bại.
- Hãy tìm cách cảm ơn những ngày gian khổ của bạn để chúng trở thành những ân điển.

No comments:

Post a Comment